< Tillbaka
  

Register för Karlskoga härads bouppteckningar
för perioden 1718 – 1930

 
Databasen innehåller drygt 10.000 namn vilka hänvisar till bouppteckningar tillgängliga via ArkivDigital. I registret anges exakt på vilken sida och i vilken volym bouppteckningen finns under angiven tidsperiod. Registret är användbart även för andra aktörer, men sidhänvisningar kan avvika något.
  
Registret är en Excel databas med möjlighet att söka och sortera på förnamn, efternamn, plats mm. Det finns även möjlighet att skriva in egna noteringar.

  

Beställ registret på ett USB minne

Registret/databasen är en Excel-fil med 10.469 poster.
Pris: 250 kr för medlemmar och 300 kr för övriga.

Sätt in beloppet på plusgiro 52 50 27-9. Leverans sker när betalningen inkommit.

  

 Beställningsformulär 
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnummer*
Postadress*
Telefon*
e-post
 
Antal USB minnen*