Aktiviteter 2024

  

Släktforskarhjälpen

Vi fortsätter till hösten med släktforskarhjälp på biblioteket. Då kan Du komma och få råd om Din forskning eller hjälp med att läsa "oläsliga" handstilar.

 

–  KLUBBMÖTEN hösten  2 0 2 4

  
  Släktforskningens dag Karlskoga bibliotek kl. 10 - 14  
  Lördag 20 januari
  

ÖPPET HUS, alla är välkomna
Utställning, försäljning mm.
  

 
  Årsmöte Finska föreningen kl. 18.30  
  Torsdag 15 februari Släktforskningsinformation av
Per-Erik Forsmark.
Årsmöte.
Lotteri.
Jan Wallin, DIS-Bergslagen, informerar om DIS, Disgen och Disbyt.
  
 
  Klubbmöte Finska föreningen kl. 18.30  
  Torsdag 21 mars Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.
Claus Lippold föreläser om Centrala Soldatregistret och indelningsverket.
Böcker till försäljning och möjligt att söka i registret.

  
 
  Klubbmöte Finska föreningen kl. 18.30  
  Torsdag 25 april Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.
EmiWeb presenterar Skandinaviens största migrationsdatabas.
 
       
  
 
    
Klubbmöten hålls, om inte annat annonseras, i Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg. Övriga tider och platser kommer att meddelas i samband med mötena samt med annons i lokalpressen under rubriken Föreningsnytt och Det händer idag.

Alla hälsas välkomna, även icke medlemmar

Observera att klubbmöten är på torsdagar. Tiden är 18.30

Se Kontaktsidan för vägbeskrivning