Aktiviteter 2018

  

 Släktforskarhjälpen

Biblioteket

 
  
Vi fortsätter med släktforskarhjälp på biblioteket under en kväll i månaden. Då kan Du komma och få råd om Din forskning eller hjälp med att läsa "oläsliga" handstilar.
Kan fler från klubben komma och hjälpa till i forskarsalen någon av onsdagarna, så blir vi tacksamma. Ring till Anita Kihlström 0586-384 44 eller Bengt Hammarström 0586-365 87 och anmäl Dig!

Vi träffas följande onsdagar 2018:
  
 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november

OBS Nya tider
Alla dagarna 15.00—18.00 på Biblioteket, Karlskoga

  

–  KLUBBMÖTEN   2 0 1 8  –

 
  Släktforskningens dag Karlskoga bibliotek 10.00 - 14.00  
  Lördag 20 januari
  
      
  Årsmöte Finska Föreningen  18.30  
  Torsdag 15 februari
 
Årsmöte.
Föredrag av Håkan Henriksson
  
 
  Klubbmöte Finska Föreningen  18.30  
  Torsdag 22 mars
 
Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.
Peter Sjölund föreläser om DNA-forskning. Tillhandhåller test-kit.
Entré 50 kr inkl. kaffe.
  
 
  Klubbmöte Finska Föreningen  18.30  
  Torsdag 26 april
 
Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.
Kalle Bäck föreläser om Byn, gården och människan under 1800-talet.

  
 
  Klubbmöte Finska Föreningen  18.30  
  Torsdag 27 september
 
Under planering  
  Klubbmöte Finska Föreningen  18.30  
  Torsdag 25 oktober
 
Under planering  
  Klubbmöte Finska Föreningen  18.30  
  Torsdag 22 november
 
Under planering  

 
Klubbmöten hålls, om inte annat annonseras, i Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg. Övriga tider och platser kommer att meddelas i samband med mötena samt med annons i lokalpressen under rubriken Föreningsnytt och Det händer idag.

Observera att klubbmöten är på torsdagar. Tiden är 18.30

Se Kontaktsidan för vägbeskrivning

  

  
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till våra klubbmöten!
även om du inte är medlem