Stjärnfors Bruk

 

01.


02.


03. Ägarlängden för Stjärnfors

04. Gamla telefoner

05.

06. Handelsboden

07. Skomakar'n

08.

09. Bakarstugan

10. Årsm. -40 från Bofors brand- försvar

11.

12.

13.