Tack alla ni som var med och hjälpte till under släktforskardagarna, och en stor eloge till Örebro släktforskare som lyckades dra detta evenemang i hamn med flaggan i topp.

  


Tack Örebro!
  
- Hjärtligt tack till Örebro Släktforskare och alla grannföreningar som genomförde Släktforskardagarna den 28-29 augusti på ett fantastiskt sätt för alla oss besökare. Vi trivdes som fisken i vattnet, vi botaniserade i mässans alla montrar, köpte på oss cd-skivor, böcker och program som aldrig förr och vi fick lyssna på mängder av föredrag. På kvällen var det stor buffé, prisutdelningar, svängig musik och många trevliga bordsgrannar. Ja, bättre kunde det knappast bli!
  


  

Tack till styrgruppen - hela tiden lika glada och tillmötesgående - och alla 100-tals lika trevliga volontärer som hjälpte oss tillrätta med stort som smått. Alla ska vara stolta över det arbete som gjorts, att ta hand om mer än 5 000 besökare är sannerligen inget latmansjobb.
  
Har man en gång besökt Släktforskardagarna är det svårt att inte låta det bli en tradition. Nästa år är Släktforskardagarna i Peking - ja, inte det riktiga Peking förstås, utan i Norrköping.

Förbundsstyrelsen