2. Huset till vänster är Älftorp, där ingenjör Arent Silversparre bodde. I centrum på bilden
ligger Boforsmässen. I mitten på bilden syns även järnvägsbron över Timsälven.

Från en mindre samling med glasplåtar, som hittades på sent 50-tal i källaren på EPA.
Fotograf: Okänd
Inlämnad av: Agne Adolfsson