3. Timsälven - Kanalvägen. I dag är takkupan breddad.

Från en mindre samling med glasplåtar,
som hittades sent 1950-tal i källaren på EPA.
  
Fotograf: Okänd
Inlämnad av: Agne Adolfsson