14. Strömsbro, ungkarlshotellet. "Annexet" och Mässen. Bilden tagen från Bergrumsvägen.
      Annexet revs 1969 för att ge plats för den nya dragningen av E-18.
      Se även foto 41.

Fotograf: Okänd.
Vykortsförlag: Calegi.
Inlämnad av: Agne Adolfsson.