21. Skolgatan mot Centralplan, 1972. Till vänster, Bally-Bowling. Snett fram till vänster, Central-
Hotellet.

Fotograf: Håkan Karlsson.
Inlämnad av: Håkan Karlsson.