28. Baksidan av Ekmansbacken. 1973.

Fotograf: Elvy Landqvist
Inlämnad av: Ann Gunnarsson