35. Boforsskrädderiet, Bergrumsvägen. Tusch Olle Adolfsson, 1970.

Byggnaden uppförd som handelsbod 1916. Skrädderiverksamhet från 1920. Tillbyggd och
påbyggd 1918-1920. Damavdelning tillkom omkring 1932. Fram till 1950 fanns även en skoaffär
i västra delen av fastigheten. Byggnaden rivs 1968-1969 i samband med omläggningen av E18.
Verksamheten flyttas till Kungsvägen 81 (f.d Bofors Färg) i Loviselund.
(Bofors aktuellt Nr 1 1968)

15 januari 1969
Skrädderiaffären i gamla "slakteriet" flyttar till f.d Bofors färghandel.
(Bofors aktuellt Nr1 1970)

Inlämnad av: Agne Adolfsson