41. "Annexet" , Bofors Hotell/Mässen och straxt bakom, Boforsposten. Ca 1935.
      Annexet revs 1969 för att ge plats för den nya dragningen av E-18.
      Se även foto 14.

Fotograf: Harry Elfvik
Kamera: Kodak Vest Pocket Camera
Inlämnad av: Anders Elfvik