VÄLKOMMEN TILL
Karlskoga - Degerfors Släktforskarklubb

  

Är Du intresserad av släktforskning? Planerar Du att börja forska efter Dina rötter och Din egen historia?

Men vänta inte till Din pension – börja i tid

Tag gärna kontakt med Karlskoga – Degerfors Släktforskarklubb

Föreningen bildades i januari 1983. I dag är vi cirka 250 medlemmar.

Under året anordnar vi ett antal klubbmöten med anknytning till släktforskning. Det kan gälla föredragshållare i ämnet eller medlemmar som visar sina forskningsområden. Våra klubbmöten ger möjlighet att knyta kontakt med andra forskare och utbyta erfarenheter. Lokal för klubbmöten hyrs av Finska Föreningen på Ferlins väg, f d Karlbergskyrkan. Tid för möten meddelas medlemmar genom hemsidan samt annonser i lokalpressen.

Släktforskarhjälpen på biblioteket är till för att lösa frågor som uppkommer i forskningen, t ex svårlästa handstilar etc. Här finns ett antal erfarna släktforskare till hands för att möta Dina frågor.
I bibliotekets forskarrum kan Du bedriva Din forskning med hjälp av läsapparater för mikrokort omfattande Karlskoga och ett stort antal närliggande församlingar samt via datorer med Arkiv Digital, Genline och SVAR. Huvuddelen av mikrofilmade kyrkoarkivalier finns numera digitaliserade och tillgängliga via dator.
 Klubben bedriver kursverksamhet och ordnar nybörjarkurser i släktforskning samt hur man använder släktforskarprogram som DISGEN och MinSläkt.
 Som medlem i klubben erhåller Du skriften Strödda Annotationer som är ett organ för släktforskarföreningar i Örebro län.

Vill Du veta mera eller bli medlem? Kontakta en styrelsemedlem.

VÄLKOMNA !

  

Varför ska jag vara medlem?

  

 Styrelsen    
 Per-Erik Forsmark Ordförande 070-657 32 17
 Jimmy Lundin Vice ordförande 070-719 11 33
 Håkan Karlsson Sekreterare 0586-560 26
 Jan Eriksson Kassör 070-572 82 68
 Jan Wilhelmsson Ledamot 070-665 12 01
 Birgitta Andersson Ledamot 070-493 51 45
 Marita Andersson Ledamot 070-204 66 07
 Jan Tiger Ledamot 070-390 01 87
 Ulla H Strömberg Ledamot 072-156 88 58

  

Revisorer    
 Anders Wincrantz 073-668 21 93
 Per-Gunnar Pettersson 070-441 72 92
Valberedning    
 Gunilla Hammarstedt 073-210 20 55
 Vakant    
Samordning Släktforskarhjälpen på Biblioteket
 Per-Erik Forsmark 070-657 32 17
Webmaster
 Agne Adolfsson 070-685 50 09

  

Välkommen att bli medlem

Anmäl dig som medlem

  
Medlemsavgift 200 kr/år, familj 250 kr/år.
Efter mottagande av anmälan skickar kassören inbetalningskort till Er för inbetalning på Plusgiro 52 50 27-9.
 
Här kan Du göra en anmälan direkt, eller om Du redan är medlem och behöver göra en ändring.