Kursverksamhet

 

  

Grundkurs 2024 i Kedjeåsens bygde-förenings lokaler. 2 grupper med totalt
16 deltagare.

  


Gunilla Hammarstedt med kursdeltagare i kurslokalen på Vinäsvägen.

  

  

Kurslokal

Studieförbundet Vuxenskolan
Vinäsvägen 8, 691 50  Karlskoga


Skriv ut
flygbilden

    http://kartor.eniro.se/m/6INYN
  


  

 Bokbinderi    

Så här glad, är man efter att ha bundit in sin första egna bok.
Den 7-8 februari 2009 genomförde det här gänget en bokbinderikurs som leddes av Ingrid och Lennart Ullberg. Slutresultatet blev "som köpt" och själva bokbindningen var inte så svår som man trott från början. Det största bekymret var att hitta något att fylla pärmarna med. Böckerna vi ser här är nu fyllda med utdrag ur släktforskningsprogram, barnbarnens teckningar, tomma blad (antecknings- /dagbok) mm.

Ett stort tack till Ingrid & Lennart
för en rolig och givande helg.