<Tillbaka

Förteckning över länsbyråernas födelsenummerregister

  


  

Länsbyrån Nummerserie
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Älvsborgs län
Skaraborgs län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Kopparbergs län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
  
Riksbyrån
001 - 139
140 - 159
160 - 189
190 - 239
240 - 269
270 - 289
290 - 319
320 - 329
330 - 349
350 - 389
390 - 459
460 - 479
480 - 549
550 - 589
590 - 619
620 - 659
660 - 689
690 - 709
710 - 749
750 - 779
780 - 819
820 - 849
850 - 889
890 - 929
  
930 - 999