<Tillbaka

Ôm släktfôrsking

Dä ä modernt nu te fôrsk i släkta
Te se va fôlk en ä kommen å
En del kan hänn ä fôll tämli äkta
Mä anner ä dä bå si å så

Farfars morfar feck mycka onger
Å ongan hanses feck fler ända
Di va sôm vibôsk å arderdonger
Å ätter dôm ä fôll kanske ja

Men morfars farfar han hadd en dräng
Mä hår sô rött sôm e teggelpann
Han bar in ull han te mormors farmor
När sôm ho satt där ôm kväll'n å spann

Sen kan fôll hänn att i taksängsdoning
ilag mä lôpper på rôghalmsbôm
Att dä hänn saker men ble försoning
Men tock finns ittnô nô skrevet ôm

Men ellrött hår finns i hele släkta
Dä stecker fram där en minst tror på
Å dä ä jaggumä nock sô äkta
Dä ä tock di kaller - en röen trå

 Gunnar Ehne

© Heidruns förlag


Den sista volymen med Gunnar Ehnes samlade och efterlämnade dikter heter “Natta va full å stjärner”. Den utkom sep 2005.
  
Fråga efter den i din bokhandel eller beställ den direkt från:
Heidruns förlag
Fensbol 39
685 93 TORSBY
Tel. +46(0)56042126
Fax. +46(0)56042240 
gun-britt@heidruns.se
www.heidruns.se