<Tillbaka

Vad vill vi veta och var hittar vi det?

  


  

Hushållens sammansättning Husförhörslängder
  
Husens läge Stadsbyggnadsnämndens arkiv
  
Husens utseende Hembygdsföreningen
  
Hemmen Bouppteckningar
  
Arbete Taxeringslängder
Lönelistor
Arbetsbeskrivningar
Olycksfallsredogörelser
Arbetslöshetsnämndens arkiv
  
Skola Betygskataloger
Scheman
  
Fritiden Föreningarnas arkiv
Tidningar med annonser och artiklar
  
Sjukdom, fattigdom Fattigvårdsnämndens arkiv
Barnavårdsnämndens arkiv
Hälsovårdsnämndens arkiv
Barnhemmens arkiv
Nykterhetsnämndens arkiv
  
Brott och straff Tingsrättens arkiv
  
Samhället Kommunalnämndens protokoll 
Tidningsartiklar