« Tillbaka

   


Wanja Sundin ordf. (Påsk-
blommorna från Karlskoga
Hembygdsförening)

Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb
25-årsjubileum och Släktforskningens dag

15 mars 2008 på Karlskoga Hotel

TACK

Ett varmt tack till alla medverkande,
medhjälpare och besökande för att Ni
gjorde klubbens 25-års jubileum och
Släktforskningens dag till ett så intressant,
givande och minnesvärt evenemang.

Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb
Styrelsen

  

Lördagen den 15 mars 2008 anordnades en samordnad aktivitet med öppet hus på Karlskoga Hotel. Evenemanget annonserades i lokalpressen samt på klubbens hemsida och genom spridande av affischer.
  
Utställning
Anders Elfvik bidrog med en skärmutställning om Bofors station. Curt Conradsson, Lars Olof Karlsson, Ann och Dag Gunnarsson med ut-
  skrifter från dator av släkttavlor. Hans Tjus med släkttavlor på flera sätt. Ann Gunnarsson presenterade egen släkt från Karlskoga, bl a från Kock-släkten. Agne Adolfsson bilder från gamla Karlskoga. Ingrid och Lennart Ullberg hade flera varianter av släkttavlor. Sten Brangstad visade släkttavlor och släktvapen och Jean Björk släkttavla och stegen från Björtorp samt inplastade kyrkböcker.

  

Sten Brangstad. Släktvapen och släkttavlor.

                 

  

Miniseminarier
Agne visade hur man kan presentera sin forskning i ord och bild i Word och Excel. Ingrid och Lennart Ullberg beskrev hur man binder en egen släktbok samt hur man släktforskar i Danmark. Ann Gunnarsson visade hur man använder släktforsknings-programmet Min Släkt. Håkan Karlsson vilka arkiv man kan använda i forskningen. Anna Britta Hindersson och Anita Kihlström upprättade ett ”pröva på” bord. Bjurtjärns Hembygds- och teaterförening presenterade
    
sina aktiviteter med bilder och litteratur om emigranter från Karlskoga och Bjurtjärn som söker sina rötter i hembygden samt om föreningens resor till USA. Spongs Bokhandel visade böcker för släktforskning mm. Karlskoga Hembygdsföreningens utgiven litteratur och bilder från gamla Karlskoga utbjöds till försäljning. Wanja Sundin informerade om klubbens aktiviteter och mottog anmälningar till nybörjarkurs i släktforskning.

  

Bjurtjärns Hembygds- och teaterförening.
  
  

Bo Hazell
  
  

  
Nicke

  

Föredrag
Bo Hazell berättade om resandefolket i ord och bild. Han har skrivit den första breda skildringen av detta folk, där de resande själva kommer till tals. Han berättar vidare i sin bok "Resandefolket – från tattare till traveller" om deras härkomst, språk, kultur,
    
yrken och traditioner. De var samhällets mest föraktade grupp och bilden av dem var klar hos gemene man: mörkhyade, svarthåriga människor som drog omkring på vägarna och dök upp på hästmarknader och tivolin. Som sålde dukar, vispar och klockor.

  

Anders Elfvik. Historien om två stinsar.

    

  

Lokalpressen den 17 mars 2008
Anna Hultkrantz från Karlskoga Tidning skrev under rubriken ”Många vill söka sina rötter” om evenemanget. Wanja berättade om det ökade intresset för släktforskning nu när 40-talisterna går i pension.

Gunnar Walldén från Karlskoga Kuriren skrev under rubriken ”Ökat intresse för släkt- forskning” och nämner bl a att det är kö utanför när man öppnar kl 10. Fantastiskt med ett sånt gensvar, säger Wanja Sundin, som berättade vidare att vi nu är på väg mot 250
    
medlemmar. Tidningen fokuserar vidare på Anders Elfviks berättelse om två stinsar från Bofors station samt Johan Hernfridssons intresse för gamla tider med rötterna i norra Karlskoga. Han intresserar sig inte minst för de gamla hyttorna och hur de gamla torparna hade det.

 

Karlskoga den 15 mars 2008
Håkan Karlsson

  

Ullberg. Släkttavlor, bokbindning, forska i
Danmark och Uralsvenskar.
  

Jean Björk. Släkttavlor.

     

  

Curt Conradsson. Gotländsk släkttavla (utställningens bredaste).

  

  

Ann o Dan Gunnarsson. Programmet
Min Släkt och släkttavlor.
  

Agne Adolfsson. Gamla bilder från Karlskoga.