<Tillbaka

Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb 20-årsjubileum

15 mars 2003 på Karlskoga hotell

av Håkan Karlsson

Jubileet firades i form av Öppet Hus från kl 10 till kl 17. Programmet bestod dels av en utställning och dels av två föredrag. Evenemanget bevistades av ca 100 personer.

Utställning

Släktutredningar i olika format och utföranden visades. Historiska uppgifter om svedjefinnar, antavla över den värmländska författarstammen, historiska kartor m.m. prydde väggar och utställningsskärmar. I övrigt fanns klubbens styrelse namngiven från år 1983. Redogörelse över
klubbens utflykter samt fotografier från klubbverksamheten fanns tillgängliga. Det var även möjligt att anmäla sig som medlem, teckna sig för vårresan samt att medverka i projektet "Namn åt de Döda".
 
Ett antal skärmväggar visade prov på olika släktforskarprogram, Min Släkt, Holger och DISGEN. Sistnämnda program förevisades i Bengt Hammarström bärbara dator. Sven Arne Rosenberg visade soldattorp i en likaledes bärbar dator.
 
En förteckning över Internetadresser för släktforskare delades ut till intresserade.
 
En videofilm från SVAR visade grunderna för hur man startar sin släktforskning och vilka mikrokort man ska beställa och vad de olika bokstavsbeteckningarna innebär.

Föredrag

Det första föredraget startade kl 11 av Björn Lippold, känd för sin omfattande soldatforskning och registrering i Centrala Soldatregistret i Skövde. Han inledde med information om verksamhetens omfattning och övergick senare mot en mera humoristisk redogörelse över soldatens liv och leverne i helg och söcken. Antal åhörare beräknas till 50.

Björn Lippolds son sålde en CD-skiva med soldater, som visar vilka soldater som ingår i registret. Vidare såldes Skaraborgs regementes minneskift 1981 och Bertil Nelssons bok "Från Brunkeberg till Nordanvind - 500 år med svenskt infanteri".
  
Det andra föredraget som startade kl 14 handlade om Sigrid Jonsson och framfördes av Karin Öman. Det fanns flera anledningar till att en minnesskrift om Sigrid Jonsson kom till. Den ingår för övrigt i "Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings Skriftserie nr 10". Föreningen Rädda Barnen firar sitt 40-årsjubileum hösten 2002 med ett seminarium om barnkonventionen. Det har gått under arbetsnamnet Sigrid Jonssonseminariet. Men 2002 är också det år då Karlskoga Bergslags Hembygdsföreningen fyllt 80 år. Det har under året uppmärksammats på hembygdsgården i Aggerud på många sätt - den gård som var Sigrid Jonssons barndomshem. Antal åhörare beräknas till något över 30.
  
Föredragshållarna avtackades med blommor och applåder.