<Tillbaka

Se fotoalbum med fler bilder

Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubbs vårutflykt 2005

text Sten Brangstad
foto Bengt Hammarström

 

Apertin Kavaljeren

Den 28 maj gick färden till Arvika med Sten Brangstad som reseledare. Första "hållplats" var Kil där vi drack förmiddagskaffe på Apertin Kavaljeren, en modern restaurang i gammal stil. Den ligger i en park tillhörig Apertins herrgård. Det märkliga namnet kommer troligen från Aberdeen i Skottland; Värmland kristnades ju västerifrån, och någon missionär ville kanske hedra minnet av sin hembygd. Gården är känd sedan medeltiden och ägdes först av kyrkan men drogs in till kronan av Gustav Vasa 1545.
Särskilt släkterna Broman och Löwenhielm (Värmlands enda grevliga ätt) har satt sin prägel på gården. Omtalad blev Charlotte von Gerdten, född grevinna Löwenhielm. Som änka drev hon godset 1839-75. Hon var känd för sin hårdhet och kom att stå modell för Frödings dikt "Gamle grevinna på Gampertin". - Den nuvarande mangårdsbyggnaden stod klar vid 1600-talets mitt men ombyggdes på 1790-talet till sitt nuvarande utseende.

Arvika Fordonsmuseum

 Vi fortsatte sedan västerut. Hans Tjus, som kommer från denna trakt, berättade initierat om den.
Nästa uppehåll var Arvika Fordonsmuseum som är ett av Sveriges största och förnämsta i sitt slag. Här kunde vi bl a följa cykelns utveckling fån höghjulingen till plastcyeln. Där finns vagnar, slädar, motorcyklar, mopeder, ja till och med ett litet flygplan. Framför allt har muséet en stor och fin bilsamling med märken som RollsRoyce, Cadillac och Packard. Här finns den ovanliga Volvo PV 444 Cabriolet och den sällsynta svenska sportbilen Indigo. Kunnig ciceron var muséets medarbetare Ingvar Svensson.

  

Sedan var det dags för lunch. Den serverades på anrika Värdshuset Gate, en gammal fin byggnad med trivsam miljö och god mat.

Rackstad-Muséet

Därefter var det dags för Rackstad-Muséet. Deras guide Kerstin Wester berättade lättsamt och intresseväckande om konstnärerna vid sjön Racken vid 1800-talets slut.
Det hela började med bygdens store son, skulptören Christian Eriksson som sålde sitt hus Oppstuhage till målaren Gustaf Fjaestad, då Christian Eriksson själv flyttade från Arvika.
Gustaf Fjaestad är framför allt känd för sina snö- och vattenmotiv. Han var en verklig mästare på området. Flera andra konstnärer kom att bosätta sig i den natursköna trakten kring sjön Racken, och så uppstod den s k Rackenkolonin. - Årets specialutställning heter "Konstnärerna och unionsupplösningen". Flera konstnärer hade engagerata sig i debatten kring denna, i Norge särskilt Erik Werenskiold, Gustaf Munthe och Frits Thaulow. Verk av dessa är nu inlånade till Rackstad-Muséet. Engagerade från den svenska sidan var Rackenmålarna Björn Ahlgrensson, Fritz Lindström och Gustaf Fjaestad. - I källarvåningen finns en keramikutställning.

Sista uppehållet före hemkomsten var Scandic Klarälven i Karlstad där eftermiddagskaffe dracks.

Se fotoalbum med fler bilder

  

Här finns mer att läsa...

www.arvikafordon.nu  |  www.rackstadmuseet.s.se  |  www.varmland.nu/gate