<Tillbaka  

Släktforskningens dag 19 mars 2011

Ett evenemang som går av stapeln samtidigt över hela landet!

  
Redan när biblioteket öppnade stod intress- erade och ville in. Jag tar mig en runda i utställningslokalen och följer medlemmarnas arbete i form av utställningar och läser om Ställbergsjätten och hans lika starka hustru. Hamnar i Hägnan där bland andra bröderna Bergroth bodde, färgstarka personer som lämnat historier om sig. En karta över om- rådet och vilka som bodde där på den tiden. Foton och texter om Flottnäsvägens invånare är en annan utställning.


 


  
  
Jag går vidare och hittar en antavla på våra stora litterära författares mer och mindre nära släktskap. Familjerna Geijer, Lagerlöf, Fröding med flera. Intressant att följa dess olika grenar. Några medlemmars privata antavlor finns också att studera. Vid ett bord hittar jag paret Ullberg som visar hur man kan binda en egen bok och förvara sitt släktmaterial i. Många är de besökande som vill leta sina rötter och se hur det går till.
  
I flera rum sitter släktforskningsklubbens medlemmar och hjälper till med sådana frågor. Jag ser nöjda besökare resa sig och lämna plats för andra som väntar. Vid ett bord sitter ansvariga för kommunens arkiv där man kan läsa i förteckningar över fattighjon, folkrörelser och skolbetyg. I hembygds- föreningens lokal får besökarna hjälp med att hitta gamla handlingar, som t ex emigrerade karlskogingar eller ta del av äldre foton.


  

  
Släktforskningens dag tycks vara intressant inte bara för oss som är aktiva forskare utan också för dem som vill passa på att få hjälp med att hitta någon äldre släkting även om det inte leder vidare till egen forskning.

Text: Solveig Olsson
Foto: Agne Adolfsson

 

 

Vad skriver lokalpressen?
KT   Kuriren