<Tillbaka  

Referat från föredrag av Conny Nyblom
om Villingsberg 2014-02-13

Text: Håkan Karlsson
Foto: Agne Adolfsson


I förgrunden; fd hammarsmedjan, idag såg. I bakgrunden; "Kinne", har bl.a inrymt skola.

  

Villingsberg anlades av två Örebroättlingar, Hans Meinich och Peter Bohm som fick sina privilegier år 1646 på två hammarsmedjor, vilka uppbyggdes vid sjön Villingen på det nyupptagna hemmanet Villingskullen under Medskog i Knista socken och Sanna härad.

Den 1 december 1656 sålde Meinich sina domäner till Peter Bohms svåger e. o. råd- mannen i Stockholm Albrecht Thomasson Funck, vilken tidigare förvärvat Peter Bohms delar i bruket. Funck köpte även av Anders Pedersson den återstående hälften i Norhammarn och blev därmed ensam ägare till de två bruken.

Albrecht Funchs dotter Brita ärvde bruket. Hon var under 1670-talet gift med brukspatronen på Simla Peter Petersson, som utökade Villingsberg med delar i Snöbergshyttan. Efter Peterssons död gifte sig änkan 1681 om sig i Stockholm med sekreteraren och advokats- fiskalen i Bergskollegium, assessorn Johan Nordanwäder, adlad under namnet Nohlanwähr (nr 1024). Under hans tid reparerades bruket och hade då tre hamrar och fem härdar som producerade 1000 skeppund stångjärn. På grund av dålig ekonomi sålde N. godset 1702 till makans moster Elisabeth Mansdotter Funk (änka efter mineralogen och assessorn Johan Funck). Hon skänkte samma år bort bruket som julklapp till sin dotter Elisabeth 1678-1726 gift med Carl Gustaf Rehnskiöld 1651-1722, en av karolinska tidens mest lysande krigare.

 

Efter fältmarskalkens död gifter änkan om sig med kejserliga riksgreven Erasmus von Küssow och sålde Villingsbergsbruket 1722 till Bengt Erlandsson Hofsten. Hans efterkommande skulle komma att bebo den gamla gården i fyra generationer. De drev bruket till 1856 då det såldes till gruvfogden Johan Yngström. 1885 bildade han av Villingsberg, Valåsen och Ölsboda Villingsbergs AB. Bruksverksamheten upphörde 1897 varefter skogsbruket blev den enda kvarvarande inkomstkällan. Yngström dog på Valåsen 1907 och hans arvingar sålde hela domänen utom Ölsboda, som ärvdes av sonen Anders Yngström 1864-1923, till Bofors-Gullspångs AB, som i sin tur sålde godsen till Wargön AB 1916.

1924 inköptes Villingsberg av Domänverket, som bildade ”kronoparken Villingsberg”. 1944 upplät staten ett område av kronoparkerna Villingsberg, Garphyttan och Tysslinge till skjutfält för Kungl. Bergslagens artilleriregemente. Därutöver överläts med äganderätt för lantförsvaret, Villingsbergs herrgård att förvaltas av chefen för A9. 2006 såldes området till Skaraborgs Rege- mente P4 i Skövde.


Conny Nyblom