<Tillbaka

Se fotoalbum med fler bilder

text-foto Håkan Karlsson

2005 års släktforskardagar samt Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma genomfördes i Göteborg 26 till 28 augusti. Ca 7000 personer besökte aktiviteterna. Arrangörer är gemensamt de tre Göteborgsföreningarna DIS-Väst, GöteborgsRegionens Släktforskare samt föreningen Släktdata.

Kulturminister Leif Pagrotsky invigningstalade och uttryckte sin glädje över att så många människor engagerar sig i vår historia och vårt kulturarv. Särskilda resurser är äskade i nästa års statsbudget för ökade insatser i digitaliserings- arbetet på våra arkiv samt att folkbokföringsmaterial skall göras tillgängligt via Internet. Under 2004 producerade arkivmyndigheterna 8,4 miljoner bilder som skannats ur kyrkobokföringen. Detta motsvarar 20000 hyllmeter!
  
Under släktforskardagarna arrangerades ett stort antal föredrag och seminarier. Utställningar visades i Stadsmuseet, f.d. Svenska Ostindiska Companiets hus samt i Kronhuset, som är Göteborgs äldsta hus, som på 1600-talet var militärens förrådshus och har i östra delen även varit kyrka en tid. År 1659-60 hölls här riksdag och kung Karl X Gustav dog i samband med denna. Då utropades här i Rikssalen den nye kungen Karl XI, endast 4 år gammal som Sveriges nye kung.

Sveriges Släktforskarförbunds ordinarie riksstämma 2005 genomfördes i Christinae kyrka i Göteborg under lördagen den 27 augusti kl 13-16. Inledningsvis spelade Ted Rosvall på kyrkans orgel Brudmarsch från Västergötland av S Linell, Tillägnan av L-O Ejstes samt Marcia Genealogica av Ted Rosvall, ffg = för första gången, men även fsg = för sista gången, enligt egen utsago. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar avhandlades ett mindre antal motioner, vilka efter korta debattinlägg avslutades. Genealogiska Föreningens motion om seriösare behandling av inlägg på förbundets hemsidor avslogs, dock med undantag av att den 70-åriga sekretessgränsen skall hållas. Valberedningens förslag om nyval och omval godkändes utan inlägg. Vid riksstämman 2004 valdes Ted Rosvall som förbundsordförande på två år.

Till årets bibliotek utsågs Vara Folkbibliotek och årets arkiv Jönköpings stadsarkiv. Årets Victor Öhrbergpris på 10000 kronor utdelades till Martin Pehrson för de mångåriga excerperingar och databashantering av kyrkboksmaterial från många församlingar i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Det handlar om ca 280.000 poster.

Nästa år fyller Sveriges Släktforskarförbund 20 år och firar det under de släktforskardagar som då hålls i Stockholm den 7 till 13 augusti 2006.

  

  

Se fotoalbum med fler bilder