<Tillbaka

Släktforskningens dag den 21 mars 2009

på Karlskoga bibliotek

Efter att lokalen hade ställts i ordning kvällen före, öppnades portarna klockan 10. Annonsering hade skett i lokalpressen samt på klubbens hemsida och genom spridande av affischer. Där fanns, arkivsökning med hjälp till att upptäcka nya möjligheter, försäljning av böcker, cd-skivor, antavlor och tidskrifter fanns till de som hittade något intressant och de delades ut gratis.

Utställning
På skärmarna var det uppsatt olika släkttavlor som blev noga undersökta för att få tips om hur man kan göra sin egen släkttavla. Olika sätt var dokumenterade genom data med olika program samt att rita för hand. Det fanns möjlighet på olika ställen att anmäla sig till nybörjarkurser i släkt forskning och ca 12 stycken anmälde sig för att bli medlem i släktforskarklubben.

 Finnsam var där och visade vad som hade forskats ang inflyttningen från Finland till Värmland med omnejd. Det fanns även möjlighet att beställa olika tidskrifter och kartor som dokumenterade var dessa bodde i Värmland.

 Kommunarkivet hade ett bord med olika böcker som gick att titta i, där bl.a förteckningar på skolklasser med årens betyg från 1914-1918. (Fler årgångar finns i arkivet). Många visste inte att det under biblioteket där kommunarkivet finns möjlighet att titta på olika böcker från Karlskoga.
  
 Hembygdsarkivet var också öppet och många tog tillfället i akt att titta på gamla kort samt urklipp från olika områden i Karlskoga. Detta arkiv är öppet varje dag mellan 10-12, 13-16 och är värt ett besök.

 I Forskarrummet kunde man få hjälp med att hitta i olika databaser på Internet.

 I Karlskogarummet fanns det möjlighet att se litteratur och många kartor från Karlskoga.

 Vi uppskattar besökarantalet till ca 200 personer.

av Gun Fahlin