<Tillbaka

Värmlandsarkiv och ArkivCentrum i Karlstad

15 september 2004

av Håkan Karlsson

Höstprogrammet inleddes med en resa till Värmlandsarkiv och ArkivCentrum i Karlstad med 41 deltagare. Programmet inleddes med en orientering om arkivets verksamhet av arkivarie Thomas Kvarnbratt. År 1998 den 1 september startade verksamheten som arkivcentrum. Den byggnad som arkivet är inrymt i har tidigare bl a varit folkskoleseminarium. Huset ritades av arkitekten Bror Almqvist.
 Arkivet inrymmer Värmlandsarkiv, Emigrantregister, Landsarkiv för Värmlands län och Karlstads kommunalarkiv. I verksamheten förekommer arkivutbildning för Karlstads Universitet. Totalt ett 30-tal personer arbetar med arkivfrågor. Två tredjedelar av den totala besöksfrekvensen omfattar släktforskning. Boupp-teckningar för år 2001 och tidigare finns på LA.
 Arkivet är omfattande och består bl a 30 000 hyllmeter arkivhandlingar, 108 000 mikrokort, referensbibliotek om ca 15 000 band. Databaser (NAD, Emigranten, Genline, Arkion m fl) samt register och kartor. En kunnig personal är behjälplig att ta fram arkivmaterial mm.
 I forskarsalen förevisades det omfattande material i form av mikrokort och litteratur som står till förfogande för forskare. Det utgår ingen avgift för att forska här. Men man bör boka läsapparat i förväg.
 
Från Värmlands Släktforskarförening berättar ordföranden Lars-Gunnar Sander om verksamheten i föreningen. Vi bjuds på kaffe och smörgås under presentationen. 
 
Anette Carlsson informerar om VärmlandsAnor som är Värmlands Släktforskarförenings medlems- tidning. Medlemmar i Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb är välkomna med bidrag till tidningen.