« Tillbaka

August Olsson
1875 - 1966


August Olsson i Utterbäck var på sin tid känd av många människor i Karlskoga. Han var en färgstark person som satte sig i respekt hos dem han kom i kontakt med men fick också sina belackare. August föddes i Elgsimstorp eller Fallet som det senare kom att heta. Hans föräldrar vara Olof Karlsson och Kristina Johanna Nilsdotter. Året var 1875 när han såg dagens ljus, ett av tolv syskon. 1966 var hans innehållsrika liv slut. Kanske såg han det inte så själv, troende som han var. Sedan ungdomen aktiv i Metodistkyrkan och under en del år dess ordförande. August var lekmannapredikant och predikade ofta i Missionshuset i Utterbäck. Gamla vykort visar också att han ibland kallades till andra församlingar för att meddela Guds ord. Barnens uppfostran i den kristna läran gällde inte bara hans egna barn utan alla barn i hans hemby så söndags- skollärararbetet låg honom varmt om hjärtat. Där har han undervisat sina barn och barnbarn.

1903 gifte han sig med Johanna Maria Eriksdotter från Sundet vid Våtsjön och i samband med det köpte han huset i Utterbäck där han sedan levde resten av sitt långa liv. De fick åtta barn, varav de två första, Tore och Sigurd, dog 10 och 20 år gamla. Äldre personer i Karlskoga kanske kommer ihåg hans söner, Åke, laborant i Bofors, Tage, snickare på Bofors skjutfält och Sixten som var förman i Berget. Där fanns också tre döttrar, Gunhild, Aina och Ethel. Att August var rakryggad och stod för sin åsikt visade han tidigt då han tillsammans med Johanna Maria 1902 begärde utträde ur Svenska Kyrkan för att vara helt engagerad i Metodistkyrkan. Kanske var de bland de första som gick ur Svenska Kyrkan i Karlskoga. Det var inte bara sin församling han var engagerad i utan nykterheten var viktig för honom. Under hela sitt liv var han verksam i Blå Bandet. Man kan väl säga att han var första generationens folkrörelsemänniska i Karlskoga.

August hade sin inkomst från härdverket i Bofors och från det lilla hemmanet i Utterbäck där det bland annat fanns två kor. Johanna Maria, eller Hanna som hon kallades i familjen, skötte allt som hörde till gården.

Han fick ett par öknamn, eller smeknamn om man så vill. Ett var Sibbojesus. Inte svårt att förstå varför. Augusts engagemang för andra människor ledde till att han vid ett par tillfällen åtog sig att vara ombud i rätten när byborna hade gjort något som ledde till rättegång. Bland annat försvarade han sin son Tage, som hade skjutit älg på fel sida rågången. August hävdade att han inte var säker på var rågången gick så att Tage borde frias. Varpå domaren replikerade att det var konstigt. Förra gången August hade försvarat en bybo visste han precis var rågången gick. För sina engagemang i rätten fick han heta Utterbäcksadvokaten.

Annars var tjuvskytte inte främmande för honom heller. En söndag höll han en kortare predikan i Sibbo Missionshus än han brukade. Församlingen kommenterade detta men fick inte veta varför. På morgonen hade han skjutit en älg som placerats en bit opp i skogen och som behövdes tas om hand. Det var lite bråttom.

Som gammal gav han sig iväg till stan på lördagarna. Ofta var gitarren med och Frälsningsarmén fick besök. Han tyckte om deras musik och när man ser på hans tole- rans gentemot andra människors tolkning av den kristna läran var han en äkta eku- men.

Från sin lägenhet i huset i Utterbäck, som sonen Tage en gång tagit över, kunde man höra hans sång till eget gitarrspel. En vin- termorgon hittades han död ute i snön. För- virring gjorde att han gett sig ut i natten och ett långt och innehållsrikt liv hade ändat.

  

Solveig Olsson, gift med Augusts barnbarn Roy


  

Huset i Utterbäck.
Norr om vägen, straxt öster om sågen.

  

Uppgifter från:
Sveriges Befolkning 1880, 1890 & 1900
----------------------------------------------

Elgsimstorp 1/8 H:n, Karlsskoga
  Karlsson Olof, brukare
Nilsdotter Stina Johanna
(Barn) Matilda
(Barn) Karolina
(Barn) Karl Johan Adrian
(Barn) Kristina Josefina
(Barn) Anders Emil
(Barn) Augusta
(Barn) August Alfred
(Barn) Hilda Maria
(Barn) Gustaf Adolf
(Barn) Frans Oskar
(Barn) Johanna Viktoria
(Barn) Anna Olivia
(Barn) Frida Vilhelmina
f 1830 i Kvistbro
f 1845 i Karlskoga
f 1862 i Karlskoga
f 1864 i Karlskoga
f 1866 i Karlskoga
f 1868 i Karlskoga
f 1870 i Karlskoga
f 1873 i Karlskoga
f 1875 i Karlskoga
f 1877 i Karlskoga
f 1879 i Karlskoga
f 1882 i Karlskoga
f 1885 i Karlskoga
f 1888 i Karlskoga
f 1891 i Karlskoga