<Tillbaka

Maria Christina Landberg - En piga med pengar

Tidigare publicerad i Strödda Annotationer nr 29 2003

av Wanja Sundin

  

Maria Christina Landberg, kallad Maja Stina, var äldsta syster till Ulrika Charlotta Landberg, som var min morfars mor- mor. Att hon blev uppmärksammad i min forskning be- rodde på namnet Landberg, och i min första anteckning skrev jag "troligen syster till Ulrika Charlotta Landberg". Det kunde ha slutat med det, men närmare studium visade att hon födde tre barn utom äktenskapet.

Maja Stina var född 1806-12-03 i Lerbo och flyttade med familjen som nioåring från hemmet i Börtorp i Gryts församling till Hyltinge församling. I inflyttningsboken står att Rättaren Anders Jonsson Landberg flyttar till Ramsberg med hustru och tre barn. År 1831 flyttade hon som piga till Töfversta i Helgesta församling och i Husförhörsboken står det att hon är "Intagen under ansvar af Sparreholms ägare att fattigförsörjningen här ej f. henne besörjas."

Redan tre år senare födde hon sitt första barn. Sonen Robert Wilhelm står antecknad som oäkta i födelseboken och har som faddrar rättaren på Töfversta Jan Erik Råström och hans hustru Maria Catharina Pehrsdotter.

Det har också antecknats att mamman är 28 år och att hon fatt absolution för lönskaläge.

Nu hjälpte inte bestraffningen Maja Stina att undvika lönskaläge i fortsättningen, utan redan två år senare fick hon en dotter Ulrika Carolina. Sonen Robert skickades till Hyltinge som tvååring. Han kommer till torparen i Sandvik Gustaf Johansson Rådström och hans hustru Catarina Ersdotter. Dessa hade fem egna barn i nästan samma ålder som Robert. Dottern Ulrika Carolina stannade hos mamman på gården.
  

Tio år senare när Maja Stina var 39 år fick hon ett tredje barn, en flicka som fick namnet Amanda Charlotta, också hon med fader okänd. Denna stannade på gården Töfversta i sju år efter mammans död, till 1848, och flyttade då till sin morbror Jonas Landberg, som övertagit arbetet som rättare på Ramsberg efter sin fars död 1840.

Det konstigaste är att ingen av Maja Stinas släktingar som bodde vid Staftorp i samma socken någonsin var faddrar till barnen. Systern Ulrika Charlotta var gift med sockenskräddaren Jonas Broberg. Däremot var Maja Stina fadder åt systerns äldsta dotter Ulrika Augusta (min morfars mamma) som föddes 1838.

Av en händelse fann jag bouppteckningen efter Maja Stina och förvånades över dess innehåll. En fattig, ogift piga med tre oäkta barn borde, enligt det som var vanligt på den tiden, inte haft så mycket ägodelar att ens en bouppteckning gjorts upp. Men hennes bouppteckning visade att det fanns en hel del av värde. Så här lyder den i utdrag:

"År 1848 den 16 februari anställdes boup- teckning efter Dejan Maja Stina Landberg som aflidit den 28 sistledna januari och efter sig lemnade 3 ne Barn af hvilka dotteren Ulrika Carolina föd den 19 november 1836 med döden afgått den 6 te sistledne februari Sonen Robert Wilhelm född den 17 november 1834 samt dotteren Amanda Charlotta född den 4 mars 1846. hvars rätt bevakades af moderen brodern Rättaren Jonas Landberg hvilken varit den aflidna Maja Stinas förmyndare och hvilken tillsades att upgifva Boet som det vid dödstimman befans, hvilken uppgift skede på efterskrefne Sätt nämligen:"

I uppräkningen av ägodelar nämns först guld och silver. Sedan kommer koppar, tenn och jernsaker. Sedan följer husgeråd och linne, gång- och sängkläder.


GULD
1 dubel ring   -      värde 2 riksdaler Banco
1 enkel dito 1 "
1 liten kedja 8 "
1 par söndriga örringar 2 "
1 bröstnål 1 "
SILVER
Matskedar- värde 8 riksdaler Banco
Barnsked 1 "
Theskedar 1 "
   
KOPPAR BLECK TENN och JERN
till ett värde av 7 riksdaler Banco

Om man föreställer sig en piga i början av 1800-talet, som tjänar på en gård och har tre barn utan att vara gift, så ser man bilden av en utfattig kvinna som trängde ihop sig med andra pigor i köket eller i bästa fall i en pigkammare. Men när Maja Stinas hela bouppteckning blir genomläst, finner man att hon har en lång lista på husgeråd, linne och en hel del kläder av ylle och till och med av siden. Detta kan omöjligt få plats i en pigkammare utan hon måste haft ett eget krypin, kanske en liten stuga, möjligen kallad Stensängen under Töfversta. Det enda som saknas från t. ex. en bondhustrus bouppteckning är redskap, kreatur och åkdon. Det intressantaste kommer i slutet av bouppteckningen under rubriken

UTESTÅENDE FORDRINGAR
Återstoden af fädernearfvet af Landberg - 30 Riksdaler Banco
Inspector Nybleus på Wahlsund - 63 Rdr Bco 23 shilling och 4 rundstycken
Enkan Brita Carin i Ramsberg 10 Rdr Bco

SKULDER
Kyrkvärden i Mörksund 10 Rdr Bco
Johan Jansson i Valkärr 1 Rdr Bco 10 shilling
Bouppteckningsarfvode 1 RdrBco Bonden Carl Pehrsson i Pumpedahl 33 Rdr Bco 16 shilling
Procenten till Hellgesta Sockens Fattigcassa 12 shilling

Boets behållning blir 188 Riksdaler Banco vilket kan räknas som ganska mycket.
En fråga som inställer sig är: Varför skall inspektor Nybleus betala 63 R 23 Sh och 4 rst?
Kan han vara far till något eller några av barnen? Föddeboken anger att barnen hade fader okänd. Möjligen kan småprotokollen från domstolen tala om hur det förhåller sig, men det är inte troligt att han erkänt. Men Maja-Stina eller rättare sagt hennes förmyndare, brodern, kan ha instämt inspektorn inför rätten och en uppgörelse kan ha gjorts. Det fanns två bröder Nybleus i Hyltinge, båda var anställda som inspektorer, den ena på Sparreholms slott och den andra på Wahlsund, där brodern till Maja Stina, Jonas var stalldräng i slutet av 1820-talet.

För att få reda på detta fordras ytterligare forskning, och eftersom det ligger lite utanför släktens raka linje får det kanske anstå. Om det nu är möjligt att låta bli när nyfikenheten är väckt.