« Tillbaka

Wahlström

Detta är delvis en avskrift av Karl Wahlströms anteckningar dels Georg Wahlströms kommentarer till dessa. Troligtvis skrevs detta ca 1904.

Jean Björk 2006-03-31


I sina efterlämnade anteckningar hade min far skrivit:
  
Min Farfars Far arbetade som Smed vid Valåsens bruk i Karlskoga socken Wermland och tog sig då namnet Wahlström. Min Farfar Erik Adolf Wahlström föddes vid Jonsbols bruk i Visnums socken och var hela sin tid bosatt i samma socken, dels vid Jonsbols bruk dela vid Björneborg. Han arbetade där som smältsmed. ränksmed och klensmed och dog vid Björneborg år 1898, 78 år gammal.
Min Far Johan Gustav Wahlström föddes vid Björneborg den 27 juli 1845, vid 17 år flyttade han från hemmet till Walåsens bruk där han ett par år arbetade som smältsmed.

Flyttade därifrån till Jonsbols bruk där han giftade sig med Christina Charlotta Fallgren som då tjente på brukets Herrgård och hade då tillsammans 7 barn, två flickor och 5 pojkar. 

Flickorna voro äldst sedan var jag äldst av pojkarna och född i Karlskoga Kyrkoby den 19 okt 1872, min Far arbetade då som smältsmed vid Bofors bruk dit han flyttade första året efter sedan de voro gifta. Efter några år blev han smörjare i Valsverket vilken plats han innehade i 30 år tills han på grund av ålder måste begära annan sysselsättning.
I några år bodde vi i Stackfallet (Sandviken) sedan då jag var 6 år flyttade vi till Backa där de 
nu bott i 26 år och har fortfarande mina föräldrar och yngre syskon där.

Då jag var 9 år fick jag börja arbeta i Valsverket med att räta och klippa skrot och fick då 40 öre per dag, efter några månader fick jag börja gå skift. 8 timmars skift med 50 öre per skift som ”rätarepojk” med den olägenheten första tiden att jag ej fick vara i samma skiftlag som min Far, dit jag dock sedermera blev flyttad, kom sedan till Trådverket, blev ”perkarpojk” och erhöll då 70 öre per skift, jag var då på 13:e året. Arbetade där tills dammen brast och hela bruket slog igen, var sedan i skolan.
Sedan jag slutat skolan fick jag börja i Stålgjuteriet den 11 febr 1887 där jag fick lära Gjuteriyrket, 1892 arbetade jag i Köpenhamn men på grund av att där var strejk ville jag ej stanna där utan reste tillbaks efter en månad.

Samma år blev jag bekant med Hilda Maria Eriksson från Björtorp, Karlskoga, hon var då i tjänst på Bofors Hotell. Året 1897 den 31 dec förlovade vi oss, hon var då i Stockholm dit hon flyttade 1894 i okt. Vår förlovning ägde rum i Björtorp hos hennes Far Bergsmannen Erik Andersson. 7 okt 1898 flyttade hon hem, 1899 byggde jag hus i Kyrkobyn där vi hade vårt bröllop den 29 okt 1899.
Vår äldste gosse Karl Georg föddes den 3 sept 1900 kl 11.55 e.m. Paul Gunnar föddes den 18 juli 1902 kl 8.45 f.m. Helge Erik född den 25 aug 1906 kl. 11.45 f.m.

Efter detta står skrivit: Pappa dog den 7 sept 1932 kl 5.15 f.m. Han var vid full sans den 6 sept kl 9.00 e.m och somnade för sista gången strax efter 10.00 e.m.

Georg.

  

Till sist kan tilläggas följande farfars (Johan Gustav Wahlström) födelseplats har med blyerts ändrats till Jonsbol utan att Björneborg strukits. Det hus där min far föddes var den lilla röda stugan som sedan blev John Olssons Herrekipering. Enligt min fars och mina farbröders uppgifter drack min farfar mycket och slarvade mången gång bort inköpta varor på vägen hem.
Han var ofta bråkig och när min far blev stor nog hände det att han fick taga farsan i kragen och läxa upp honom. Det gick då så långt att när farfar kom hem och bråkade hotades han med att Karl skulle vara hemma när som helst. Vad orsaken var har ingen kunnat säga men farfar slutade plötsligt att dricka och smakade sedan aldrig vare sig sprit eller öl. Detta var före min tid.
När min far skriver att han hade olägenheten att inte få gå på samma skift som sin far som 9-åring tänkte han säkert på en sak han brukade tala om.
På vägen från Gammelbacka till Valsverket fick han gå förbi ett hus nere i dalen som tjänade som bårhus och det var han rädd för om nätterna.
Arbetet började ena veckan kl 8.00 söndag kväll och den andra kl 4.00 måndag morgon. Den ena veckan slutade arbetet kl 6.00 på lördag e.m. den andra slutade det förmodligen kl 10.00.
På mitten av skiftet stod verket en halv timme för lagning av ugnen. Då lade pojkarna träskorna under huvudet och sov på en brädbit en stund. Varje skiftlag försökte överträffa det föregående i produktion. Till förtäring med fördes bröd, fläsk och kaffe.
Bostaden i Backa var ett rum om ca 3,5 x 5 m . I detta bodde alltså 2 vuxna och 7 barn.
Senare delades rummet i två och de äldsta pojkarna fick ett rum i 3:e våningen. (Jag såg aldrig när det var ett rum bara) Min far var då omkring 26 år.