Litteratur

Litteratur med anknytning till Karlskoga-Degerfors
Huvuddelen av litteraturen finns tillgänglig på biblioteket i Karlskoga, i det s.k. Karlskogarummet. Tillgång kan ske via fjärrlån från andra orter, man kan köpa litteratur från antikvariat etc. Viss litteratur lånas inte ut om den tillhör referensbiblioteket.

uppdaterad augusti 2009

Karlskoga bergslag – historia och beskrivningar av Gustaf Lindberg. Stockholm 1897.

Karlskoga historia 1586 – 1936 av Lars Dalgren. Karlstad 1936.

Beskrifning öfver Värmland av Erik Fernow. Karlstad 1898.

Nora bergslags järnvägsaktiebolag 1856 – 1926. Minnesskrift. Nybro 1926.

Mitt Värmland av Sven Stolpe. Södertälje 1985.

Per Lagerhjelm av Algot Kronberg. Stockholm 1960.

Årsböcker utgivna av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.

Karlskoga av Algot Holmström. Kumla 1978.

Karlsdals bruk av Sven Irholm. Katrineholm 1991.

Karlskoga av Gottfrid Wagnér. Karlskoga 1933.

Karlskoga bergslag av Th. Ekelund, J.S. Gralén och L.E. Leyler. Uppsala 1926.

Karlskoga på 40-talet av Alf Bande. Båstad 1996.

Alkvettern av Stig B. Hegardt. Karlstad 1946.

Bergsmansarvet av Karin Öman. Kumla 1991.

Kolbottnar, bönemöten och krut – en etnologisk studie av Karlskoga – identitet och image av Karin Öman. Uppsala 1998.

Bland kyrkbor och bruksfolk av Alf Bande. Filipstad 1988.

Kyrkbyn som blev stad av Alf Bande. Filipstad 1987.

Granbergsdals hytta 350 år av Karin Englund och Karin Öman. Kumla 1992.

Bidrag till Karlskoga krönika av Johan Johansson. Ingår i Noraskogs arkiv. Stockholm 1893-1895.

Litteratur om Karlskoga bergslag bibliografi av Allan Ranius. Vetlanda 1968.

Gamle patron och hans tid (Karlsdals bruk) av Linnar Linnarsson. Stockholm 1934.

Bofors historia av Birger Steckzén. Stockholm 1946.

Kultur- och personhistoriska anteckningar av Oscar Fredrik Strokirk. Del 1 – 3. Örebro 1915.

Släktböcker
Månssläkten, Nytorpssläkten, Kexsundssläkten, Släkten Smedberg, Bergsmansgården Våtsjötorp, Åsjöhyttesläkten, Släkten Eldh från Bjurtjärn, Klockaresläkten Wikström från Bjurtjärn, Släkten Hultman, Bjurtjärns klockare-, kyrkvärds- och kyrkvaktarekrönika, Karlskoga klockare-, kyrkvärds- och kyrkvaktarehistoria, Bergsmansgården Väsby i Bjurtjärn, Alkvetterns säteri, Släkten Lindberg utgivna i början av seklet av redaktör A G Petersson i Kristinehamn.

Släktkrönikan – Per Victor Pehrson och Mathilda på Gälleråsen av Bengta Källström. 2001.

Bergsmän och gruvdrängar – Johannes Pettersson Fisk och Karolina Olsdotter i Lilla Hällsjön i Grythyttans församling av Bengta Källström. Sundsvall 2003.

Alfred Nobel och hans släkt av Henrik Schück. Minnesskrift utgiven av Nobelstiftelsens styrelse. Stockholm MCMXXVI

Anders Perssons släkt av Ragnar Ericsson. Linköping 1997.

Bruket i Degerfors under 300 år av Ragnar W Moberg. Karlskoga 1989.

Spåren efter Nobel. Red. Kerstin Abukhanfusa. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2001. Stockholm 2001.

Förfall och återanvändning av sekelskiftets arbetarbostäder av Torbjörn Almqvist, Jan Lisinski och Lena Simonsson. Ett forskningsprojekt om bevarandeproblem. Stockholm 1972.

Berget av Lars Andersson. En berättelse om Karlskoga, om tre pojkar och hur deras liv tar sats i det sena 60-talet. Stockholm 2004.

Guldbrokaden av Paul Andersson. 1938. Författaren föddes i Illinois av svenska föräldrar. Han bosatte sig i Karlskoga. Boken har självbiografisk bakgrund.

Från brukspatronvälde till arbetaremakt av Alf Bande. 100 år med arbetarrörelsen i Karlskoga. Kumla 1978.

Academisk Afhandling i svenska bergs hushållningen av Johan Hindric Geijersstam (framställd av) och Christer Berch (under inseende av), om möjligheten af en canals anläggande, igenom Philipstads och Carlskoga bergslager, til siön Vänern. Upsala Joh. Edman 1780. 18 sidor + utvikbar karta. 

Väckelserörelsen och samhället av Erland Johansson. En historisk studie av Karlskoga 1875-1900. Göteborg 1984.

Prostfolket i Karlskoga 1869-1899 av Selma Lagerlöf. Ur ”Från skilda tider”. 2. Till Selma Lagerlöfs-sällskapets medlemmar inför årsmötet i Karlskoga 1986.

Vägen till bruket av Dan Lekberg. Anteckningar från Degerfors. Karlskoga 1982.

Stenåldersboplats och järnframställning vid Möckeln av Jenny Holm. Örebro, Riksantikvarieämbetet 2004.

Mor i Valls skolhus av Karin Öman. Karlskoga bergslags hembygdsförening 2003.

Carl Johan Nyvall, kolportör och samfundsgrundare av Ingmar Gustafsson. Karlskoga bergslags hembygdsförening 2002.

Carlsdals bruk, kunglig hovleverantör av gjutjärn av Susanna Scherman. Ingår i Byggnadskultur, Stockholm, Svenska föreningen för byggnadsvård. Stockholm 2001.

Bofors och boforsare av Alf Bande. Stockholm 1996.

Släkten Lars i Lindhult av Sven Irholm. Katrineholm 1997.

Tre bilder från Granbergsdal och Skråmmen av Karin Englund. Om lärarinnan Lovisa Pettersson-Karlsson och om släkten Kinberg, ägare till Skråmmens gård och delägare i Granbergsdals hytta. Karlskoga bergslags hembygdsförening 1996.

Kyrktjuven av Chester Serrander. Karlskoga bergslags hembygdsförening 1996.

På annre sia Kôlbroa av Alf Bande ”Höjdare och vanligt bruksfolk på bägge siera av älva i Bofors” . Karlskoga 1997.

Sagan om en järnväg eller livet vid Svartälvsbanan 1887-1936 av Stig Arvefjord. Vårgårda 1974.

uppdatering augusti 2009

Sigrid Jonsson – en märkeskvinna i 1900-talets Karlskoga. Karin Öman. Örebro 2002.

Karlskoga mitt emellan Värmland och Närke av Karin Öman. Örebro 2004.

Skräddarmästare Johansson, Richard och Maria – Deras samtid, förfäder och ättlingar samt tillägg Skräddarmästarens 75-årsdag av Bengta Källström. Sundsvall 2007.

Smalspår och sjöfart i Bergslagen av Erik Sundström & Hans Eriksson

Utstickare – Udda människor & händelser av Torbjörn Karlsson. Karlskoga 2007.

Karlstads stifts herdaminne av Anders Edestam. Karlstad 1975.

Karlstads stifts herdaminne, komplettering för perioden 1960-1999 av Harry Nyberg. Karlstad 2007.

En berättelse om människorna längs en byväg (från Utterbäcksvägen fram till torpet Åbylund längs Svartälven) av Hans Thorildsson, Stockholm 2008.

Karl IX – Företagarfursten och envåldshärskaren av Lennart Hedberg, heltäckande biografi över Karl IX, Prisma, Stockholm 2009.

  

Sammanställt av Håkan Karlsson