Det finns platser kvar på nybörjarkursen som börjar tisdag den 4 oktober kl 15.30

Anmälan till Gunilla Hammarstedt
073-210 20 55 eller
g.hammarstedt@bahnhof.se

Först till kvarn ...

  

Studiebesök hos ArkivCentrum i Örebro

Torsdag 6 oktober 2022

Håkan Henriksson visar på de arkiv som förvaras på ArkivCentrum och informerar om vilka uppgifter som man kan hitta vara av intresse för släktforskare. Därutöver visas runt i de nya lokalerna.
  
Föranmälan till sekr@kgadfsgenealogi.se
eller tel. 0586-560 26 Håkan Karlsson.
  
Familjemedlemmar/vänner kan även medföljda.
Meddela även om Du önskar förbeställa fika för 40 kr.
Buss avgår kl 17.45 från parkeringen vid Karlbergsskolan (den närmast Kilsta). Bussresan är avgiftsfri.
Återresa från Örebro kl 20.00.

  

Efter sommaren fortsätter vi med släktforskarhjälp på biblioteket under en kväll i månaden. Då kan Du komma och få råd om Din forskning eller hjälp med att läsa "oläsliga" handstilar.

Onsdagar 2022
28/9, 26/10 och 30/11
  

    15.00 — 18.00

  

Nu är höstens fortsättningskurs i släktforskning fullbokad

Men. Du kanske är sugen på att
anmäla dig till en kurs i vår?

  

Har du frågor om DNA och DNA-test?
kontakta Ann Gunnarsson
anngunnarsson@outlook.com

  

Hitta bland de gamla häradsekonomiska kartbladen i Värmland med hjälp av Länsstyrelsen Värmlands karttjänst

    

Register för Karlskoga härads bouppteckningar
för perioden 1718 – 1930

Har du problem att hitta bouppteckningar från Karlskoga härad? Med det här Excel-registret går det betydligt snabbare.

Drygt 10.000 namn med hänvisningar till bouppteckningar
Här kan du göra en beställning

    

Hemsidestips

Fri nerladdning av en
mängd fina antavlor

www.harrisknudsen.dk

  

Har du foton liggandes med lokalhistoriskt intresse, som du vill visa här på start- sidan? Maila in med en kort beskrivning. Se fler bilder.
Albumet uppdaterat
2010-05-
12

  
Du vet väl om:
att som klubbmedlem har du rabatt i Rötters bokhandel och på vissa webb-abonnemang.

Läs mer...

Vid kontakt med medlemmar får vi många brev och e-post i retur där mottagaren är okänd. Även telefonnummer som saknar abonnent.
Hjälp oss att hålla medlemsregistret aktuellt genom att uppdatera dina kontaktuppgifter här.
 
  
Svensk-amerikanska tidningar
  
Karlskoga. En hemsk olyckshändelse inträffade i Karlskoga kyrkoby den 20 okt. Tre arbetare voro vid skolhuset i Bregården sysselsatta med brunnsgräfning och hade hunnit öfver 40 fot [12 meter] ned i marken då ras  inträffade som fylde nästan hela brunnen och lefvande begrof en i bottnen varande arbetare, enkemannen Erik Johan Fallqvist från Immetorp.
 Den sålunda omkomne hade två barn samt stod just i begrepp att ingå äktenskap för andra gången. Lysning afkunnades för honom första gången dagen förut i Karlskoga kyrka. Under tre hela dygn har ett 30 tal personer oafbrutet arbetat med att få reda på den under jordraset begrafne, men ännu utan resultat.

Arbetaren, Fredagen den 21 november, 1890

  
Den här artikeln och mycket mer hittar du här: https://newspapers3.mnhs.org