Släktforskarhjälpen
  onsdag 28
november

Här kan du komma och få råd om Din forskning eller hjälp med att läsa "oläsliga" handstilar.  
  

OBS Nya tider
15.00 — 18.00
på Biblioteket, Karlskoga

  

  
Klubbmöte
Torsdag 22 november  kl. 18.30

Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.
Mariia Mähler, Riksarkivet, informerar om SVAR och den digitala forskarsalen.

ALLA hälsas välkomna!
till Finska föreningens lokal på Ferlins väg

    
Jag har några så kallade "tomma kit" hemma hos mig. Så är du intresserad, kontakta Ann Gunnarsson, anngunnarsson@outlook.com eller 070-673 77 24
    
    

Register för Karlskoga härads bouppteckningar
för perioden 1718 – 1930

Har du problem att hitta bouppteckningar från Karlskoga härad? Med det här Excel-registret går det betydligt snabbare.

Drygt 10.000 namn med hänvisningar till bouppteckningar
Här kan du göra en beställning.

    

Hemsidestips

Fri nerladdning av en
mängd fina antavlor

www.harrisknudsen.dk

  

Har du foton liggandes med lokalhistoriskt intresse, som du vill visa här på start- sidan? Maila in med en kort beskrivning. Se fler bilder.
Albumet uppdaterat
2010-05-
12

  
Du vet väl om:
att som klubbmedlem har du rabatt i Rötters bokhandel och på vissa webb-abonnemang.

Läs mer...

Vid kontakt med medlemmar får vi många brev och e-post i retur där mottagaren är okänd. Även telefonnummer som saknar abonnent.
Hjälp oss att hålla medlemsregistret aktuellt genom att uppdatera dina kontaktuppgifter här.
 
  
Svensk-amerikanska tidningar
  
Karlskoga. En hemsk olyckshändelse inträffade i Karlskoga kyrkoby den 20 okt. Tre arbetare voro vid skolhuset i Bregården sysselsatta med brunnsgräfning och hade hunnit öfver 40 fot [12 meter] ned i marken då ras  inträffade som fylde nästan hela brunnen och lefvande begrof en i bottnen varande arbetare, enkemannen Erik Johan Fallqvist från Immetorp.
 Den sålunda omkomne hade två barn samt stod just i begrepp att ingå äktenskap för andra gången. Lysning afkunnades för honom första gången dagen förut i Karlskoga kyrka. Under tre hela dygn har ett 30 tal personer oafbrutet arbetat med att få reda på den under jordraset begrafne, men ännu utan resultat.

Arbetaren, Fredagen den 21 november, 1890

  
Den här artikeln och mycket mer hittar du här: https://newspapers3.mnhs.org

  

Klubben verksamhet
  
2018

  
Klubbmöte 25 oktober
  

Eva Wassén Eriksson föreläste om emigrationen till Amerika. ”Agenter, propaganda och motståndsrörelse – faktorer som påverkade emigrationen”.

  
Klubbmöte 27 september
  

Hans Olsson från Sveriges släktforskarförbund berättade om förbundets verksamhet.

 
Klubbmöte 26 april
Kalle Bäck - Byn, gården och människan under 1800-talet
  

Kalle Bäck, professor emeritus från Linköpings universitet berättade under temat Byn, gården och människan under 1800-talet, om vilka levnads-förhållanden, som då rådde i Sverige.

  
Klubbmöte 22 mars
  

Peter Sjölund föreläste om DNA-forskning.

  
Årsmöte 15 februari
  

Föredrag av Håkan Henriksson.

  

  
2017

  
Klubbmöte 16 november
  

Foto: Björn Mildh
Karlskoga Tidning-Kuriren
Fredrik Mejster berättade om sin medverkan i TV-programmet Allt för Sverige. Programmet vann det internationella Emmy-priset för ”Non-scripted Entertainment”. Programidén handlar om att ättlingar till svenska emigranter bjuds över till Sverige för att delta i en tävling där fösta pris är en träff med svenska släktingar. Förlagan är ett norskt program – Allt för Norge.
Fredrik började släktforska redan som 16-åring. En av Fredriks anhöriga Helena Stark från Alunda utanför Uppsala, syssling med hans fru, var
en duktig släktforskare och ansvarade för de tre första säsongerna av Allt för Sverige. Fredrik övertog hennes uppgift från programmets fjärde säsong. Han medverkar i hela processen från castingen i USA till inspelningarna i Sverige. 40-50 personer av de som sökt till programmet väljs ut i en första omgång för att fastställa deras bakgrund. Det gäller att säkerställa att de har svenskt påbrå, vilket inte alltid är så lätt. Han har medverkat i inspelningen av inslaget i Karlskoga, som var med i andra avsnittet av årets säsong där Amanda Orozco medverkade. Hennes mormors mor är fyrmänning med Sigrid Jonsson, som växte upp på hembygdsgården i Aggerud.

  
Klubbmöte 19 oktober
  

Mikael Johansson föreläste om egen släkt under rubriken ”Släktkuriosa och kuriösa släktingar”.
 Mikael har forskat i drygt 20 år. Han betonade värdet av släkthistorier som berikar forskningens innehåll att inte enbart handla om namn och årtal och gav några exempel ur sin egen släktforskning där kuriosa gjort att anorna gått från att vara enbart namn till att bli personer.

  
Klubbmöte 21 september
  

Jan Tiger berättade om sin bok ”Tigrarna från Långö bruk”. Ett omfattande och detaljrikt forskande i ca 3½ år ligger till grund för boken. Historien utgår från Gröt-Anders Persson och hans hustru Tenn-Anna Persdotter i Älvdalen. Namnet Gröt-Anders kommer av gröt som betyder stenrik mark, vilket den mark där han bosatte sig bestod av. Tenn-Annas namn kommer från tenn som betyder tjärn. Boken är rikt illustrerad med bilder och historik och förklaringar till förekommande företeelser till personer och bygd.

Efter utförd grundforskning kontaktades ättlingar till nämnda personer, vilket resulterade i ett rikt material i form av fotografier och berättelser om släktens medlemmar. Ett antal ättlingar arbetade som liesmeder.

  
Årsmöte 16 februari
  

Årsmötet välkomnade fyra nya styrelsemedlemmar:
Per-Erik Forsmark, ordförande samt ledamöterna Christina Löftedt, Jimmy Lundin och Jan Tiger.
 

Uppskattat besök av Claes Westling som föreläste om "Mindre kända källor för släktforskare"
Riksarkivet förvarar ungefär 75 mil arkivhandlingar varav cirka tre procent är tillgängligt över Internet. Claes gav exempel på sådant som inte är skannat och som inte alltid är så välkänt bland släktforskare. Till vardags arbetar Claes på Riksarkivet i Vadstena, med förmedling av arkivinformation för forskning i vid mening. Claes är fil. dr. i historia (städer under 1600-talet) och släktforskare sedan 1980-talet.

  

  
2016

  

Klubbmöte 17 november
  

Marie Johansson Gadde berättade om människor som på olika sätt betytt mycket för vår bygd.
  
Klubbmöte 20 oktober
  

Göran Sundmar ordförande i Bofors Luftvärns-förening, berättade med hjälp av bilder och film om förenings verksamhet. Föreningen grundades av Bertil Boström och bildades formellt i början av år 1938. Antal medlemmar är f n 400. Göran anställdes i Bofors 1974 och arbetade bl a med utveckling av fälthaubits 77A till do 77B. Den senare såldes till Indien i 400 exemplar. Redovisade hur Karlskoga försvarades med upprättat luftförsvar under beredskapstiden. Kanoner fanns utplacerade på ett flertal platser i Karlskoga. Ledningen bestod av en luftvärnscentral som var insprängd i berget inom Boforsområdet. Vid hembygdsgården i Aggerud fanns tre pjäser utplacerade. I Aggerud fanns även ett spärrballongskompani som tog hand om och använde engelska spärrballonger som slitit sig och hamnat i Sverige. Informerade att Akzo Nobel äger Boforsarkivet. Samtliga exemplar av B-pilen är skannade och en länk finns på deras hemsida. Berättade om Tuggen-projektet där utgrävningar skett för att idagenlägga Bofors första testområde för provskjutning av kanoner och test av kanonlavetters hållbarhet i en testbana. Man träffas varje tisdag eftermiddag för att arbeta i området.
  

Klubbmöte 22 september
  

Före detta bokhandlaren Bo Palmqvist från Hallsberg, visade och berättade på ett underhållande sätt om gamla böcker med anknytning till Närke.
Bo en boksamling på 40 hyllmeter bestående av genealogisk och topografisk litteratur. Därav en stor omfattning av litteratur om Närke. Vissa sällsynta och svåråtkomliga böcker visades. Bl a Daniel Tiselius bok om Vättern från 1730. En eftersökt släktbok från Skogaholm nämndes liksom William Tamms bok Beskrifning öfver Örebro län från 1849. Släkten Gellerstedt från Gällesta med kartor och släkttabeller. Därutöver visades viss Askersundslitteratur, bl a om släkten Samzelius.

  

Släktforskardagarna 2016
  
Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma och Släktforskardagarna 19 - 21 augusti ägde rum på Nolia Konferens i Umeå. Södra Västerbottens släktforskare arrangerade projektet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och ArkivDigital.
Tema: Fjällen, skogarna, älvarna och människorna.

Läs Håkan Karlssons rapport

  

Kulturkalaset 28 maj
  

Vi deltog i Kulturkalaset på Bofors stationsområde. I ett rum på Korpkullen visade vi bl.a en presentation av några klubbmedlemmars anknytning till smedsläkten Lang.
Här kunde man även se att Petra Mede är en "Langare".
  

Klubbmöte 21 april
  

Susanne Gustavsson Sambia från Släktforskarförbundet guidade oss runt på den mycket användbara nättidningen Rötter. Allt från förbundsinformation till frågesidan Anbytarforum, bloggar, bokhandel och porträttfynd mm.

Vi fick även tillfälle att avtacka vår avgående ordförande i klubben; Solveig Olsson, med en blombukett och en vas gjord av Karlskogalera. Stort tack för de åren du engagerat dig i styrelsearbetet.
  

Släktforskningens dag 19 mars
  

Liksom förr har vi även i år firat släkt-forskningens dag. Roligt att Karlskoga Kommunarkiv även i år deltog som utställare.
Nytt för i år var att vi fick husera i 39:an, Svenska Kyrkans lokal på Kungsvägen. Fullt hus med många intresserade besökare.
  


Arne Arvidsson

  


Ingrid Ullberg

Årsmöte 18 januari
  

Årsmötesförhandlingar som leddes av Arne Arvidsson. Till mötet saknades en ordförandeklubba, men med lite hjälp fixade Arne det ändå.

Under kvällen avtackades två avgående styrelseledamöter;
Ulla Forsling som bl.a ställt upp som kursledare och sett till att vi fått så gott kaffebröd på våra möten.
Bengt Hammarström som haft uppdraget som kassör under många år och även som ordförande för klubben under en period.


Ulla Forsling och
Bengt Hammarström

Avgående ordförande Solveig Olsson, som hade förhinder denna kväll, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Nyinvalda i styrelsen blev Ann Gunnarsson och Mikael Johansson.
Ordförandeposten är vakant.

  

Kvällens inbjudna föredragshållare, Ingrid Ullberg, guidade oss runt på Kungliga Bibliotekets hemsida där man kan hitta  gamla digitaliserade dagstidningar från hela Sverige.
Vi fick se exempel på lokala händelser från våra trakter t.ex; Eldsvåda på Abborrtjärn 1797. Jakthundar som skickades med järnväg till Granbergsdal, och nästan kom bort. Återvändande Amerikaresenär som det inte gott så bra för...
Intressant och givande föredrag. Här i gamla tidningar kan man verkligen hitta intressant information och kanske kunna knyta den till sin egen släktforskning.